Zatrzymaj Mlodosc

Title: Zatrzymaj Mlodosc
Contributors: Dr Roman Pawlak (Author)
Genre: , ,

Czynniki związane z procesem starzenia się, w tym te powodujące powstawanie
chorób wieku starczego, nie są już dla nas żadną tajemnicą. Zostały
one opisane na kartach tej książki wraz z zakresem ich wpływu. Te „sekrety”
ujawniono również w tuzinach opublikowanych badań, których wyniki
jednoznacznie pokazały, że niektórym schorzeniom wieku starczego można
zapobiec, inne da się opóźnić, a część tych już rozwiniętych udaje się cofnąć.
Wdrożenie zaleceń opisanych w tej książce wywrze korzystny wpływ na życie każdego człowieka, niezależnie od tego, w jakim on jest wieku. Mam nadzieję,
że zarówno młodzi, jak i starsi zastosują te proste rady oparte na dowodach
naukowych. Jestem przekonany, że każdy, kto tak zrobi, będzie się cieszył
życiem pełniejszym, zdrowszym i dłuższym!

Terms & Conditions    Privacy Policy